Prejsť na obsah

1. Úvod

Pixelcarp s.r.o. („my,“ „nás,“ alebo „naša“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť ich bezpečnosť. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako získavame, používame a zdieľame vaše osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky pixelcarp.sk (ďalej len „stránka“).

 

2. Údaje, ktoré zbierame

 • Osobné údaje: Pri návšteve stránky môžeme zbierať určité osobné údaje, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa. Tieto údaje zbierame len v prípade, ak ich dobrovoľne poskytnete prostredníctvom formulárov na stránke, ako sú kontaktné formuláre na všeobecné otázky alebo žiadosti o zamestnanie.
 • Informácie o používaní: Môžeme tiež zbierať neosobné informácie o vašej návšteve stránky, ako sú stránky, ktoré navštívite, odkazy, na ktoré kliknete, a ďalšie akcie, ktoré vykonáte pri používaní stránky. Tieto informácie sa zbierajú pomocou súborov cookie a podobných technológií.

 

3. Použitie vašich údajov

Informácie, ktoré zbierame, môžeme použiť na nasledovné účely:

 • Na poskytovanie a udržiavanie stránky a našich služieb;
 • Na personalizáciu vášho zážitku zo stránky;
 • Na komunikáciu s vami o našich produktoch, službách a akciách;
 • Na odpovedanie na vaše otázky a splnenie vašich žiadostí;
 • Na spracovanie žiadostí o zamestnanie a hodnotenie kandidátov na zamestnanie.

 

4. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami v nasledujúcich prípadoch:

 • S poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri prevádzke stránky alebo pri vykonávaní našej činnosti;
 • S našimi pobočkami, dcérskymi spoločnosťami a obchodnými partnermi;
 • Na základe súdneho rozkazu, súdneho príkazu alebo iného právneho požiadavku;
 • Na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti, alebo práv, majetku alebo bezpečnosti ostatných.

 

5. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon neustanovuje alebo dovoluje dlhšiu dobu uchovávania.

 • Typy údajov a doba uchovávania: Uchovávame rôzne typy osobných údajov po rôzne dlhé obdobia v závislosti od ich povahy a účelu spracovania. Napríklad, údaje získané z kontaktných formulárov na našej stránke môžeme uchovávať po dobu potrebnú na spracovanie vašej žiadosti a nadviazanie komunikácie s vami. Údaje získané prostredníctvom súborov cookie môžeme uchovávať podľa nastavení týchto súborov a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Faktory ovplyvňujúce uchovávanie údajov: Pri určovaní doby uchovávania osobných údajov zohľadňujeme rôzne faktory, vrátane účelu spracovania, povahy údajov, právnych povinností, oprávnených záujmov a požiadaviek na zabezpečenie. Zároveň dbáme na to, aby sme neuchovávali osobné údaje dlhšie, ako je to nevyhnutné na splnenie ich účelu.
 • Pravidelné preskúmanie a aktualizácia: Pravidelne preskúmavame naše postupy uchovávania údajov a aktualizujeme ich podľa potreby, aby sme zabezpečili, že osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, ako je to nevyhnutné.

 

6. Vaše práva

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte nasledovné práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Právo na prístup: Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme o vás zbierali a spracúvali.
 • Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Môžete mať právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zbierané, alebo ak ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich spracovanie.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Môžete mať právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v určitých situáciách, napríklad ak spochybňujete presnosť údajov alebo námietate proti ich spracovaniu.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: V určitých prípadoch môžete mať právo na prenos vašich osobných údajov do iného subjektu alebo organizácie v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.
 • Právo namietať: Môžete mať právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ak spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie našich oprávnených záujmov alebo na účely priameho marketingu.

Ak chcete uplatniť tieto práva alebo sa dozvedieť viac o svojich právach podľa GDPR, prosím, kontaktujte nás na uvedených kontaktoch nižšie.

 

7. Zabezpečenie

Prijímame primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením.

 

8. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. Ak nastanú zmeny v našich postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov, budeme tieto zmeny zverejňovať na tejto stránke spolu s dátumom poslednej revízie.

 

9. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov s údajmi, prosím, kontaktujte nás na adrese gdpr@pixelcarp.sk alebo telefonicky +421 910 148 305.

Navnadili sme vas?
Ozvite sa nám.

aby sme mohli vyplávať.
Office
 • Miletičova 99/5
 • 821 08 Bratislava
Fakturačné údaje
 • pixelcarp s.r.o.
 • Miletičova 99/5
 • 821 08 Bratislava
 • IČO: 55876587
 • DIČ: 2122111849